Koninklijke Harmonie Eer en Deugd Rosmeer

Historiek
In 1921 - oprichting der Fanfaren - Maatschappij "Eer en Deugd" te Rosmeer

Aankoop voor de som van 2500Bfr van den Standaard der Maatschappij.

In 1925 werd door toedoen van de toenmalige dorpspastoor E. H. Arnold Kerkhofs de huidige harmoniezaal opgericht. Pastoor Kerkhofs, de grote promotor en bezieler van de toenmalige fanfare "Eer en Deugd", had bij testament een stuk grond van 200m² in eigendom geschonken aan deze muziekvereniging. E. H. Keunen, pastoor - deken van Vlijtingen, die het testament van pastoor Kerkhofs bewaarde, zorgde voor de uitvoering ervan. De akte werd verleden voor notaris Truyens van Zichen-Zussen-Bolder op 12 juni 1925. in de akte staat:

De volgende onroerende goederen welke reeds ten dienste staan van gemelde vereeniging. Gemeente Rosmeer. Eene oppervlakte bouwgrond van 200m² te nemen uit de sectie D nr 64a, groot geheel negen en twintig aren vijf en negentig centiaren. Deze oppervlakte is te nemen langs de Kerkstraat en in achterzijde langs het Jeurissen-Lormans, hebbende tien meters breedte en twintig meters lengte. (.....) De vorige vermelde vereeniging zal vanaf heden de vollen eigendom bezitten van gemelde goed en het gebruik en genot erover hebben vanaf heden.


Op deze lap grond werd de zaal gebouwd door mensen van Rosmeer. Meester Lux beschrijft dit zo in zijn boek "Rosmeer door de eeuwen heen" : Boeren en werklieden werkten hand in hand om het gebouw zo spoedig mogelijk te voltooien. Dat gebeurde in 1925.

Na de 2de W.O. werd de Fanfare een Harmonie.


Zoals hierboven vermeld werd de zaal gebouwd in het jaar 1925. Een eerste verbouwing van de harmoniezaal gebeurde in 1971 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de harmonie.

De harmoniezaal is dus meer dan 80 jaar oud. Wat is er intussen al niet in die vertrouwde zaal gebeurd! Hoeveel mensen hebben hier elkaar ontmoet bij alle mogelijke gelegenheden: muziekfeesten, ontspanning, toneel, feestvergaderingen, koffietafels bij begrafenissen, tentoonstellingen....... De zaal was een stukje van het leven van Rosmeer geworden. Maar wat toen in 1925 voldoende was, kan nu niet meer door de beugel. De zaal was verouderd, de ruimte te beperkt, de accommodatie was niet meer aangepast, de veiligheidsvoorschriften waren strenger geworden.....Er moest iets gebeuren, wilde de zaal nog gebruikt kunnen worden waarvoor hij bestemd was. De zaal werd daarom in 1996 verbouwd naar de huidige vorm.


Jeugdwerking

Jeugdwerking

Onze harmonie heeft sinds de verbouwing in 1997 van de harmoniezaal, de unieke kans gekregen om nauw samen te werken met de Gemeentelijke Muziekacademie te Gellik - Lanaken. De mensen van G.A.L. hebben er in samenwerking met onze Harmonie en de Gemeente Bilzen een wijkafdeling van de muziekschool gesticht.

De eerste 3 jaren notenleer kan men volgen in de harmoniezaal te Rosmeer. Men kan er ook minstens 3 jaar instrument les volgen alvorens men moet overschakelen naar de hoofdschool te Gellik - Lanaken. Vanaf de leeftijd van 8 (na het 2de studiejaar) kan men zich inschrijven als leerling. Reeds enkele jaren plukken we de vruchten van degelijk opgeleide muzikanten door professionele leerkrachten. Zo gaat de kwaliteit van de door ons gebrachte muziek gestaagd vooruit. We danken de directie en alle leerkrachten voor de goede samenwerking en hopen dat deze nog vele jaren mag blijven duren.

Muziekkamp

Elke jaar wordt er een muziek kamp georganiseerd voor het groepsverband. Bekijk zeker de foto's eens!

Klik hier om de foto's te bekijken!

Bestuur


Leden

 • Dirigent :
  • Nick Thijssen
 • Dwarsfluit :
  • Duelen Saskia
  • Mennens Lisa
  • Menten Jill
  • Wouters Femke
 • Klarinet :
  • Cresens Ruben
  • Meers Laurence
  • Monard Koen
  • Partoens Annemie
  • Wouters Joris
 • Alt-Sax :
  • Moesen Jos
  • Pulinx Ilona
 • Tenor-Sax :
  • Dirix Koen
 • Hoorn :
  • Meyers Pieter
  • Mercken Karel
 • Trompet :
  • Brien Dirk
  • Mennens Peter
  • Mennens Jarne
 • Trombone :
  • Wouters Eddy
 • Tuba :
  • Monard Robin
  • Van Hommerich Christiaan
  • Vermeulen Raoul
 • Bastuba :
  • Kerkhofs Paul
  • Pannemans Huub
 • Slagwerk :
  • Meers Cara
  • Vos Yannick
 • Vaandeldrager :
  • Dirix Theo

Zaalverhuur

Voor de huuraanvraag en de voorwaarden verwijzen we u naar :


Christiane Vanvinckenroye
Kerkstraat 29 3740 Rosmeer
Tel: 0496 48 16 74
E-mail: christiane.vanvinckenroye@telenet.be


Ligging Harmoniezaal Eer & Deugd :


Grotere kaart weergeven Grotere kaart weergeven